Kattens sjukdomar

Givetvis vill man att ens katt ska vara helt frisk och pigg. Men ibland händer det att katter också blir sjuka. För att märka symptomen krävs inget särskilt förutom att vara observant. Symptom som kan känneteckna sjukdom är diarré, dålig aptit och att katten är ovanligt trött. Skulle katten bli sjuk eller behöva någon form av vård är det viktigt att katten är försäkrad vilket innebär att försäkringen ersätter eventuella kostnader för veterinärbesök och åtgärder vid sjukdom.

Diabetes

Det är faktiskt inte ovanligt att katter också drabbas av diabetes som liknar människans typ 2 diabetes. Den främsta orsaken till att en katt får denna diabetes är på grund av övervikt.

Loppor

Katter kan få flera olika sorters loppor, de kan få loppor från andra djur vilket är lätt för katter som befinner sig mycket i utomhusmiljö. Det kan vara loppor från fåglar, andra katter, grävlingar med mera. Är det loppor från katter eller hundar så är det mycket viktigt att lämpliga åtgärder görs och att katten får en behandling i form av loppmedel som finns att köpa på djuraffärer och apotek. Det krävs också sanering och städning i din bostad vilket gör att det kan vara lättare och nödvändigt att vända sig till ett företag som utför dessa typer av tjänster.

Mask

Mask är den absolut vanligaste sjukdomen som förekommer bland katter och grundorsaken är möss vilket är något som majoriteten av alla katter äter. Vanliga symptom för att din katt blivit drabbad av mask är att den kan ha en svullen mage, kräks, äter mer men fortfarande är smal och diarré. Man kan också ibland se masken i kattens avföring eller i kräkningar. Det finns olika behandlingar beroende på vilken typ av mask det är, oftast ges en tablett som katten behöver svälja för att så kallat avmaska katten.

Öronskabb

Befinner sig katten i utomhusmiljö är det vanligt att den kan utsättas för öronskabb. Det är inte enbart utekatter som drabbas utan många innekatter blir också smittade. Öronskabb kännetecknas och påminner om snus eller kaffesump i utseendet. Vanliga symptom är att katten överdrivet mycket kliar sig i och runtom öron-partiet. Eftersom det är smittsamt är det svårt att förhindra men behandlingen är inte svår och åtgärdas väldigt snabbt.

Njursvikt

Sjukdomen förekommer oftast hos äldre katter och de främsta symptomen är illamående och minskad aptit vilket resulterar till att katten förmodligen också blir smalare. Njursvikt innebär att kapaciteten och njurens funktion försämras och orsakerna till varför det inträffar kan i vissa fall inte fastställas. Denna sjukdom är progressiv och gör att katten blir sjukare och sjukare ju längre sjukdomen fortskrider. Njursvikt går tyvärr inte heller att bota utan behandlingen gör så att njurarnas kapacitet fungerar bättre genom medicinering.

Det kattägaren kan göra är att kontinuerligt besöka veterinär för att ta blodprov på katten och andra tester för att se eventuella sjukdomar i ett tidigt skede, detta är också ett bra sätt för att säkerställa att katten är helt frisk och att den mår bra. Detta eftersom alla symptom på de olika sjukdomarna inte är så uppenbara.